Hatları sayın

bölüm-şekil

Bir metindeki satır sayısını sayma


Boş satırları yoksay

Blog

bölüm-şekil